ALMS / ILMC–Porsche se arma para garantir o título na GT2